Vilkår og betingelser

Disse vilkår og betingelser udgør en aftale mellem dig og LokaleFordele om dit medlemskab af LokaleFordele.

 1. Vilkår

1.1 LokaleFordele drives af Jysk Fynske Medier P/S, Bugattivej 8, 7100 Vejle, CVR nr.36503335 ("Jysk Fynske Medier P/S").

1.2 Som medlem af LokaleFordele kan du optjene og få udbetalt kontante rabatter, når du bruger dit tilmeldte betalingskort til at købe varer og tjenesteydelser i forretninger, der er tilmeldt LokaleFordele. Rabatterne optjenes og udbetales som beskrevet i punkt 4, 5 og 7. Du kan altid se en liste over de forretninger, der er tilmeldt LokaleFordele på LokaleFordele.dk.

1.3
Du vil modtage nødvendige systembeskeder fra LokaleFordele, for eksempel, når du tilmelder dig LokaleFordele eller foretager ændringer på din brugerprofil, jf. punkt 3, samt når LokaleFordele varsler ændringer af denne aftale, jf. punkt 12. Du kan ikke fravælge at modtage systembeskederne, der sendes til din e-mail.

1.4 Derudover kan du modtage bonusmeddelelser, når du har optjent en rabat, eller når du får udbetalt dine rabatter til din bankkonto. På din brugerprofil kan du også fravælge at modtage bonusmeddelelserne. På din mobil eller tablet kan du desuden vælge, om du vil modtage notifikationer fra LokaleFordele, herunder bonusmeddelelser.

1.5
Som medlem af LokaleFordele kan du modtage markedsføring fra LokaleFordele om de forretninger, som er tilmeldt LokaleFordele. Hvis du har samtykket til at modtage LokaleFordeles nyhedsmail, vil du blandt andet modtage:

 • Nyheder om LokaleFordele.
 • Nyheder omkring de forretninger, som løbende bliver en del af LokaleFordele.
 • Information omkring tilbud og kampagner hos de forskellige forretninger, der er tilmeldt LokaleFordele.
 • Inspiration i form af indhold fra de forretninger, som er tilmeldt LokaleFordele, omkring anvendelse af deres produkter m.v.

 

1.6 På din brugerprofil kan du til- og fravælge modtagelsen af markedsføringen. På din telefon eller tablet kan du desuden bestemme, om du vil modtage markedsføring via notifikationer, og på de enkelte sociale medier kan du til- og fravælge modtagelsen af markedsføring via det pågældende sociale medie.


1.7
Dit medlemskab af LokaleFordele koster 0,00 kr.

 1. Tilmelding til LokaleFordele

2.1 For at være medlem af LokaleFordele skal du opfylde følgende betingelser:

 • Være en privatperson og være fyldt 18 år og myndig samt bo med folkeregisteradresse i Danmark.
 • Være indehaver af et gyldigt betalingskort udstedt af et godkendt pengeinstitut. Betalingskortet skal være af en type, der er omfattet af LokaleFordele.
 • Ved din tilmelding til LokaleFordele skal du meddele de oplysninger, der fremgår af punkt 2.2, til LokaleFordele.
 • Desuden må du ikke være omfattet af situationerne beskrevet i punkt 9.5, som er eksempler på situationer, hvor LokaleFordele kan udelukke dig fra medlemskab af LokaleFordele.


2.2
Du tilmelder dig LokaleFordele på LokaleFordele.dk eller via LokaleFordele's app. Ved tilmeldingen skal du indtaste følgende oplysninger:

 • Din e-mail adresse.
 • Oplysninger om dit betalingskort; det vil sige betalingskortets nummer (som du oplyser direkte til Nets Danmark A/S, idet LokaleFordele alene har betalingskortets nummer i trunkeret form), udløbsmåned og udløbsår. 


2.3
Et dansk kontonummer i et pengeinstitut, der er godkendt til at drive virksomhed som pengeinstitut i Danmark, hvortil vi kan udbetale din rabat, jf. punkt 5.3. Den konto, som kontonummeret er knyttet til, skal tilhøre dig. Du kan til enhver tid fortryde din tilmelding og melde dig ud af LokaleFordele. Udmeldelse sker på din brugerprofil på LokaleFordele.dk eller i LokaleFordeles app, eller ved at du sender en e-mail til [email protected] For yderligere information se punkt 9.

2.4
Du er forpligtet til at sørge for, at oplysningerne som nævnt i punkt 2.2, som du giver til LokaleFordele, til enhver tid er opdaterede og rigtige. Såfremt oplysningerne ændrer sig – for eksempel ved at du får et nyt betalingskort eller en ny bankkonto – skal du snarest muligt opdatere oplysningerne via din brugerprofil. Hvis du ikke opdaterer oplysningerne, kan LokaleFordele undlade at udbetale optjente rabatter til dig, jf. punkt 5.5, eller LokaleFordele kan opsige dit medlemskab af LokaleFordele, jf. punkt 9.5.

 1. Brugerprofil

3.1 Når du tilmelder dig LokaleFordele, opretter du samtidig en brugerprofil med et brugernavn og en adgangskode, som du selv vælger. 

3.2
Du kan tilgå brugerprofilen på LokaleFordele.dk eller via LokaleFordeles app.

3.3
På brugerprofilen kan du se oplysninger om:

• Dine indtastede oplysninger, herunder om dit navn og adresse, din e-mailadresse, information om de(t) tilmeldte betalingskort samt information om den af dig oplyste bankkonto.
• Dine aktiviteter, der viser de rabatter, du har optjent.
• Udbetalingsinformationer, der viser optjente rabatter samt visualiserer hvad du kan få udbetalt til din bankkonto eller fratrukket dit abonnement hos et af Jysk Fynske Mediers dagblade og evt. samarbejdspartneres publikationer. Du har som ikke-abonnent her også mulighed for at tilkøbe et dagsbladsabonnement.
• En oversigt over gennemførte udbetalinger til dig.

3.4
På brugerprofilen kan du ændre dine indtastede oplysninger, når du har logget dig på med brugernavn og adgangskode. Hvis du ændrer din e-mailadresse på brugerprofilen, vil du blive bedt om at verificere den nye e-mailadresse via et link, som sendes til den gamle e-mailadresse.

3.5
Du er forpligtet til at holde din adgangskode til brugerprofilen hemmelig, og du må ikke videregive den til andre. Hvis du har mistanke om, at andre har fået kendskab til din adgangskode, er du forpligtet til straks at ændre den og give LokaleFordele besked på [email protected] Du bærer selv risikoen for, at andre har fået kendskab til din adgangskode.

 1. Optjening af rabatter

4.1 Når du bruger dit tilmeldte betalingskort i en af de forretninger, der er tilmeldt LokaleFordele, optjener du en rabat. Det er forretningen, som yder rabatten til dig, og som er juridisk ansvarlig for, at rabatten bliver udbetalt til dig. LokaleFordele udbetaler rabatten til dig på forretningens vegne.

4.2 Optjeningen af rabatten forudsætter, at:

 • Du har oprettet dig som medlem af LokaleFordele senest døgnet før den dag, hvor du foretager købet i forretningen.
 • Du fortsat er tilmeldt LokaleFordele og dit betalingskort er tilknyttet din profil ved udløbet af det døgn, hvor du foretager betalingstransaktionen i forretningen. Af tekniske grunde kan du ikke optjene rabatter for køb foretaget det døgn, hvor du udmeldes af LokaleFordele. Ved udmelding af LokaleFordele fortaber du således retten til rabatter for køb foretaget i udmeldingsdøgnet.
 • Forretningen, hvor du foretager købet, er oprettet som tilmeldt LokaleFordele på købstidspunktet.
 • Betalingstransaktionen, som du foretager med betalingskortet ved købet, bliver registreret som gyldig og korrekt gennemført i betalingskortsystemet.
 • Købet ikke efterfølgende går tilbage, jf. punkt 4.9.

 

4.3 Rabattens størrelse kan variere alt efter, hvad der er aftalt mellem LokaleFordele og den pågældende forretning. Du kan se den til enhver tid gældende rabatsats for de forskellige tilmeldte forretninger på LokaleFordele.dk eller i LokaleFordeles app.

4.4 I forretningen betaler du den fulde udbudte pris for varen eller tjenesteydelsen, som du køber. Det er således den fulde udbudte pris uden fradrag af rabat, som du skal godkende på betalingsterminalen, og som bliver trukket på dit betalingskort. 

4.5 På baggrund af de data, som LokaleFordele modtager via betalingskortsystemet om dit køb, beregner LokaleFordele den rabat, som du har optjent ved købet. Rabatten beregnes på grundlag af den rabatsats, der er aftalt mellem LokaleFordele og den pågældende forretning på det tidspunkt, hvor du foretog købet i forretningen, det vil sige på det tidspunkt, du godkendte betalingen på betalingsterminalen i forretningen.

4.6 LokaleFordele godskriver dig herefter den optjente rabat. Du vil normalt kunne se den optjente rabat på din brugerkonto dagen efter, at du har foretaget købet i forretningen.

4.7 På din brugerprofil kan du til enhver tid se de rabatter, som LokaleFordele har registreret, at du har optjent - og du kan se det samlede rabat-beløb, som du har optjent.

4.8 Den optjente rabat og rabat-beløbet på brugerkontoen forrentes ikke.


4.9 Hvis du returnerer den vare eller tjenesteydelse, som du har købt i forretningen, eller købet på anden måde går tilbage – herunder bl.a. fordi du ophæver købet, eller der ved betalingen ikke var dækning for betalingen på dit betalingskort – optjener du ikke rabat. I så fald er LokaleFordele berettiget til at tilbageføre den godskrevne rabat.

 1. Udbetaling af rabat

5.1 På din brugerprofil kan du selv vælge, om du ønsker dine optjente rabatter udbetalt til din bankkonto, fratrukket din avis eller tilkøbe et abonnement på et dagblad, jf. pkt. 3.3. Såfremt man får rabatten fratrækkes abonnement eller bruges til at købe et abonnement, jf. pkt. 3.3, modtages bonus på 1 % af den samlede købssum som brugeren har foretaget i optjeningsperioden.

5.2
Udbetalingen foretages altid til den bankkonto, som du har registreret på din brugerprofil. Du kan ikke få rabatten udbetalt kontant eller overført til en anden bankkonto, end den du har registreret på din brugerprofil.

5.3 Overførsel til den bankkonto, du har registreret på din brugerprofil, har altid frigørende virkning for LokaleFordele.

5.4 LokaleFordele udbetaler tidligst den optjente rabat til din bankkonto ved udløbet af måneden efter den måned, hvor du har foretaget købet og optjent rabatten. Har du således for eksempel i løbet af januar optjent rabatter for samlet 100 kr., bliver beløbet på 100 kr. udbetalt til dig ved udgangen af februar.


5.5
LokaleFordele kan undlade at foretage udbetaling af et beløb til dig, hvis:

 

 • Der på udbetalingstidspunktet foreligger tvivl om, hvorvidt betingelserne for optjeningen af rabatten var opfyldte på købstidspunktet, jf. punkt 4.2, eller der foreligger mistanke om misbrug eller illoyal brug af loyalitetsprogrammet.
 • Du har undladt at registrere en bankkonto på din brugerprofil, eller din registrering af bankkontoen er ufuldstændig.
 • Der på udbetalingstidspunktet foreligger tvivl om, hvorvidt den konto, hvortil der skal ske overførsel, tilhører dig, eller hvor lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask giver anledning for LokaleFordele til at tilbageholde udbetalingen.
 • Forretningen, hvor du foretog købet, ikke effektivt har afregnet og betalt den optjente rabat til LokaleFordele, eller forretningen tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling inden udbetalingen som beskrevet i punkt 7.3.
 • LokaleFordele inden det tidspunkt, hvor udbetalingen til dig teknisk kan stoppes, modtager meddelelse om, at der er gjort udlæg eller arrest i beløbet, at beløbet er konfiskeret eller beslaglagt, eller du er taget under rekonstruktions- eller konkursbehandling ved domstolene. Ved notering af udlæg, arrest, konfiskation, beslaglæggelse, rekonstruktion eller konkurs er LokaleFordele berettiget til at beregne sig et administrationsgebyr på 625 kr. inkl. moms, der modregnes i det beløb, der udbetales. Såfremt det beløb, der skal udbetales, er mindre end 625 kr., kan LokaleFordele modregne det resterende gebyr i senere udbetalinger til dig eller opkræve beløbet hos dig, jf. punkt 6.
 • LokaleFordele i øvrigt har væsentlige grunde til at tilbageholde eller undlade udbetalingen til dig.

 

5.6 Hvis LokaleFordele har tilbageholdt udbetalingen af et beløb til dig – eller hvis LokaleFordele har været forhindret i at udbetale beløbet til dig, som følge af at du ikke har oplyst et brugbart kontonummer til en bank – er LokaleFordele berettiget til – inden udbetaling finder sted – at kræve, at du overfor LokaleFordele dokumenterer din identitet ved fremsendelse af pas, kørekort eller anden billedlegitimation, og at du dokumenterer, at den bankkonto, hvortil overførsel skal ske, tilhører dig. LokaleFordele kan, hvis det er nødvendigt, kræve, at du dokumenterer din identitet ved personligt fremmøde på LokaleFordele adresser i Vejle eller i Odense.

5.7
Dit krav på udbetaling af optjente rabatter forældes 3 år efter det tidspunkt, hvor du tidligst kunne kræve dem udbetalt af LokaleFordele, jf. forældelsesloven.

 1. Negativ saldo og tilbagebetaling

6.1 Såfremt din saldo i LokaleFordele bliver negativ som følge af, at du har fået udbetalt for meget i rabatter, er LokaleFordele berettiget til at kræve betaling af den negative saldo hos dig. Desuden kan LokaleFordele modregne for meget udbetalt rabat i godskrevne men endnu ikke udbetalte rabatter.


6.2
LokaleFordele er også berettiget til at kræve tilbagebetaling hos dig af rabatter, som du har fået udbetalt, uden at betingelserne for optjeningen eller udbetalingen af rabatten var opfyldte, jf. punkt 4 og 5.

 1. Begrænsning af LokaleFordeles hæftelse og ansvar

7.1 Købet, som du foretager i forretningen, er udelukkende et mellemværende mellem dig og forretningen.


7.2
LokaleFordele er ikke part i købet, og LokaleFordele hæfter ikke på nogen måde for forretningens opfyldelse af købsaftalen. LokaleFordele kan således ikke gøres ansvarlig for fejl og mangler, forsinket levering eller produktansvar, der knytter sig til den købte vare eller tjenesteydelse. Reklamationer vedrørende det købte kan ikke rettes til LokaleFordele, og LokaleFordele er ikke forpligtet til at viderebringe din reklamation til forretningen.


7.3
Ligeledes er din ret til rabat ved købet udelukkende et anliggende mellem dig og forretningen. LokaleFordele hæfter ikke for forretningens afregning af rabatten. LokaleFordele er således ikke forpligtet til at udbetale en optjent rabat til dig, hvis forretningen, hvor du har optjent rabatten, ikke senest på udbetalingstidspunktet, jf. punkt 5.1, effektivt har afregnet og indbetalt rabatten til LokaleFordele.


7.4
Hvis den forretning, hvor du har optjent rabatten, tages under rekonstruktions- eller konkursbehandling, er LokaleFordele berettiget til at tilbageholde udbetalingen af rabatten til dig, indtil det er endeligt og bindende afklaret, om forretningens afregning af rabatten til LokaleFordele kan omstødes efter konkurslovens bestemmelser eller på anden måde kan tilbageføres. Hvis en forretnings betaling af rabatten til LokaleFordele omstødes eller tilbageføres, og du allerede har fået udbetalt rabatten, er LokaleFordele berettiget til at kræve den udbetalte rabat betalt tilbage af dig.


7.5
LokaleFordele er uden ansvar for uregelmæssigheder eller fejl i beregningen og udbetalingen af rabatter, der skyldes fejl i betalingskortsystemet eller i de data, som betalingskortsystemet videregiver til LokaleFordele.


7.6
LokaleFordele er uden ansvar for uregelmæssigheder eller fejl i beregningen og udbetalingen af rabatter, der skyldes force majeure, hele eller delvise nedbrud og uregelmæssigheder i betalingskortsystemerne, cybercrime, hacker-angreb, DDOS-angreb, eller tredje parts indtrængen i eller påvirkning af IT-systemerne hos LokaleFordele eller LokaleFordele underleverandører.

 1. Persondata

8.1 LokaleFordele indhenter og behandler data om dig i overensstemmelse med LokaleFordeles Privatlivspolitik for LokaleFordele og Cookiepolitikken for LokaleFordele.dk og LokaleFordeles app.

 1. Udmeldelse og ophør af medlemsskab af LokaleFordele

9.1 Du kan til enhver tid melde dig ud af LokaleFordele. Udmeldelse sker på din brugerprofil på LokaleFordele.dk eller i LokaleFordeles app, eller ved at du sender en e-mail til [email protected] For at LokaleFordele kan behandle din anmodning om udmeldelse via e-mail, vil du blive bedt om at verificere den e-mailadresse, som du har registreret på din brugerprofil, jf. punkt 2.2.


9.2
Hvis du udmelder dig via din brugerprofil, får udmeldelsen virkning fra det tidspunkt, hvor du har bekræftet udmeldelsen på din brugerprofil. Hvis du udmelder dig via e-mail, får udmeldelsen virkning fra det tidspunkt, hvor du har verificeret din e-mailadresse, og LokaleFordele har registreret udmeldelsen. LokaleFordele vil registrere din udmeldelse senest 2 hverdage efter den dag, hvor du har verificeret din e-mailadresse.


9.3 
Din udmeldelse af LokaleFordele medfører, at:

 • Du ikke længere vil modtage markedsføring som beskrevet i punkt 1.5.
 • Du ikke længere kan optjene rabatter ved køb i forretninger, der er tilsluttet LokaleFordele. 
 • Du fortaber retten til at få udbetalt rabatter, hvor transaktionen endnu ikke er registreret i LokaleFordele på tidspunktet, som udmeldelsen sker. Af tekniske grunde kan du ikke optjene eventuelle rabatter for køb foretaget det døgn, hvor du udmeldes af LokaleFordele. 
 • De rabatter, som du har optjent til og med dagen før dagen for din udmeldelse af LokaleFordele, udbetales til dig.
 • Efter forløbet af 3 år efter den seneste udbetaling til dig, sletter LokaleFordele som udgangspunkt alle data om dit medlemskab af LokaleFordele. Efter sletningen vil LokaleFordele ikke have mulighed for at behandle henvendelser eller indsigelser fra dig om manglende optjente rabatter eller andre forespørgsler. Hvis LokaleFordele har en saglig grund til at opbevare dine personoplysninger længere end 3 år, herunder hvis du har foretaget en konkret indsigelse vedrørende en rabat, eller der er i øvrigt er opstået en tvist, kan LokaleFordele undlade at slette dine data, indtil behandlingen af indsigelsen eller tvisten er afsluttet. Bogføringsrelevante oplysninger opbevares dog i 5 år plus indeværende regnskabsår. Du kan læse mere om LokaleFordele behandling af dine personoplysninger i Privatlivspolitikken for LokaleFordele.

 

9.4 LokaleFordele kan til enhver tid opsige dit medlemskab af LokaleFordele med omgående virkning. LokaleFordele vil give dig besked om opsigelsen ved en e-mail, der sendes til den e-mailadresse, som du har registreret på din brugerprofil.


9.5
LokaleFordele vil blandt andet kunne opsige dit medlemskab af LokaleFordele, hvis:

 • Du tilbagekalder dit samtykke til, at dit betalingskort er tilmeldt LokaleFordele – se indledningen til disse vilkår.
 • Du ikke længere har registreret en e-mailadresse på din brugerprofil.
 • LokaleFordele mener, at der er tvivl om, hvorvidt du har givet urigtige eller vildledende oplysninger til LokaleFordele.
 • LokaleFordele vurderer, at der er tvivl om, hvorvidt du er ejer af de(t) betalingskort eller af den bankkonto, som du har registreret på din brugerprofil.
 • LokaleFordele vurderer, at du har misbrugt muligheden for optjene rabatter, herunder blandt andet ved at optjene rabatter på køb med henblik på erhvervsmæssig anvendelse af eller videresalg af den købte vare eller tjenesteydelse eller ved at have udnyttet rabatmuligheden over for en eller flere af forretningerne, der er tilknyttet LokaleFordele, på en illoyal eller urimelig måde.
 • Ophøret af dit medlemskab af LokaleFordele sker for, at LokaleFordele kan overholde lovgivningen eller for at undgå, at LokaleFordele risikerer tab af rettigheder i aftaleforholdet med en forretningspartner eller tredjemand.
 • LokaleFordele beslutter at nedlægge eller ændre LokaleFordele.

 

9.6 I tilfælde, hvor LokaleFordele bringer dit medlemskab til ophør, finder punkt 9.3 tilsvarende anvendelse.

 1. Overdragelse af rettigheder

10.1 Dit medlemskab af LokaleFordele er personligt, og du kan ikke overdrage medlemsskabet til andre. Ligeledes kan du ikke overdrage dit eventuelle krav på udbetaling af rabatter til andre.

10.2 LokaleFordele er berettiget til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser i henhold til denne aftale til en tredjemand.

 1. Lovvalg og værneting

11.1 Denne aftale er undergivet dansk ret.

11.2 Enhver tvist vedrørende dit medlemskab af LokaleFordele, herunder vedrørende indgåelsen, gyldigheden, forståelsen og virkningerne af aftalen i medfør af disse vilkår, skal afgøres af domstolene i Danmark.

 1. Ændringer af aftale

12.1 LokaleFordele kan ændre samtykket og vilkårene i denne aftale samt de politikker, som der henvises til i denne aftale, med et varsel på 30 dage. 

12.2 Ændringen sker ved, at LokaleFordele sender dig meddelelse om ændringen til den e-mailadresse, som du har registreret på din brugerprofil.

12.3 Såfremt du ikke kan acceptere ændringerne, skal du melde dig ud af LokaleFordele – se punkt 9.1. Undlader du at udmelde dig af LokaleFordele, efter at du har modtaget en meddelelse om ændring af denne aftale, anses du for at have accepteret ændringen med den konsekvens, at aftalen mellem dig og LokaleFordele ved varslets udløb ændres i overensstemmelse med LokaleFordele meddelelse til dig.

 1. Kontakt

13.1 Du kan få mere information om LokaleFordele på LokaleFordele.dk.

13.2
Du kan kontakte Jysk Fynske Medier på telefon 65 45 58 59 eller [email protected]

Disse vilkår og betingelser er senest opdateret 3. december 2019.